การเลือกใช้ ยางปาดสี พิมพ์สกรีน Squeegee

การผลิตงานพิมพ์สกรีนที่มีคุณภาพดีๆ ให้ออกมาซักชิ้นงานหนึ่งนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือ ผ้าสกรีน ที่เคยกล่าวถึงไปแล้ว ...อ่านย้อนหลังเรื่อง การเลือกใช้ผ้าสกรีน สำหรับงานสกรีน

ส่วนปัจจัยอีกหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนดให้งานสกรีนมีคุณภาพดีได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบล็อกสกรีนที่ดีและ ผ้าสกรีนที่มีคุณภาพเท่านั้น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพอย่างเช่น ยางปาดสี สำหรับงานสกรีน ด้วยเช่นเดียวกัน

การเลือกใช้ ยางปาดสี พิมพ์สกรีน Squeegee

อุปกรณ์และเทคนิคอีกหลายอย่าง ที่จะทำให้งานพิมพ์สกรีนออกมามีคุณภาพและตรงตามที่ต้องการ "ยางปาดสี" ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญในงานพิมพ์สกรีน เพราะยางปาดสีจะทำหน้าที่ในการเกลี่ยสีให้ลอดผ่านรูของผ้าสกรีนไปได้อย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ดังนั้น จำเป็นต้องใช้แปรงปาดสีที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานสกรีน นอกจากนี้ ยางปาดสีที่ดี ก็ควรมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของหมึกพิมพ์สกรีน ทนทานต่อน้ำมัน และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุให้มีอายุนานขึ้น

และด้วยคุณสมบัติของ ยางปาดสีคุณภาพ ก็แตกต่างกัน ทั้งในด้านวัสดุที่ใช้ทำ ความแข็งแรง และรูปทรงที่หลากหลาย ต้องพิจารณาเลือกใช้ยางปาดสี ให้เหมาะกับงานพิมพ์สกรีนในแต่ละประเภท เพื่อให้ได้งานพิมพ์สกรีนที่ดีที่สุดนั่นเอง

ปัจจุบัน วัสดุที่ใช้ทำยางปาดสี ( Material of Squeegees ) สำหรับงานพิมพ์สกรีนจะเป็น โพลิยูรีเทน (Polyurethane Rubber) ด้วยเหตุผลที่ว่า วัสดุอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่นัก ไม่ว่าจะเป็น วัสดุที่มาจากยางธรรมชาติ หรือวัสดุที่ทำจากยางสังเคราะห์ก็ตาม ด้วยความพยายามที่จะนำวัสดุมาทดแทนยางยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์นี้เอง จึงได้มีการนำเอายางโพลียูรีเทนมาใช้ผลิตเป็นยางปาดสี และก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ด้วยคุณสมบัติของโพลิยูรีเทนในด้านความเหนียวและมีความแข็งให้เลือกหลายระดับ ส่งผลให้เนื้อยางมีความยืดหยุ่นและสปริงตัวดี รวมถึงความสามารถในการทนกรดและด่างได้ดี มีความทนทานต่อการใช้งานสูง จึงไม่แปลกใจที่จะมีการนำยางโพลิยูริเทน มาผลิตเพื่อใช้เป็น ยางปาดสีโพลิยูริเทน สำหรับงานสกรีน และงานพิมพ์แทบทุกประเภท

ความแข็งของยางปาดสี (Durometer)

ความแข็งหรืออ่อนของยางปาดสี มีผลกับการเกลี่ยสีให้ผ่านผ้าสกรีนได้ดีหรือไม่ สีจะไหลผ่านมากหรือน้อยเท่าใด ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ ดังนั้นจึงมีการกำหนดค่าความแข็งของยางปาดสี เพื่อจัดยางปาดสีให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ มีการกำหนดหน่วยของความแข็งของยางปาดสี เป็น ShoreA ค่าความแข็งของยางปาดสีอยู่ระหว่าง 50 Shore A ถึง 95 Shore A สำหรับยางที่ใช้ในงานพิมพ์สกรีน

เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความแข็ง เรียกว่า Durometer Gauge ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับเครื่องวัดความตึงของผ้าสกรีน (Tension Meter) ลักษณะการทำงานของเครื่องจะใช้หัวเข็มเล็ก ๆ แทงเข้าไปในเนื้อวัสดุและอ่านค่าความแข็งของยางปาดสีจากสเกลบนหน้าปัด ยางปาดสียิ่งแข็งจะยิ่งมีค่า Shore Hardness สูงขึ้น ดังรายละเอียดตามนี้

  • ค่าความแข็ง ระดับ 60 A ถือว่าอยู่ในระดับต่ำสุด คือมีลักษณะ นิ่ม (Soft)
  • ค่าความแข็ง ระดับ 70 A อัตราความแข็งอยู่ในระดับปานแกลาง (Medium)
  • ค่าความแข็ง ระดับ 80 A อัตราความแข็งอยู่ในระดับสูง คือมีลักษณะ แข็ง (Hard)
  • ค่าความแข็ง ระดับ 90 A อัตราความแข็งอยู่ในระดับสูงมาก คือมีความแข็งมาก (Extra Hard)

ในเรื่องสีของยางปาด เพื่อให้สามารถแยกออกว่ายางปาดสีแต่ละเส้นมีความแข็งอยู่ในระดับไหน จึงมีการผสมสีลงไปในการผลิตยางปาดสีด้วย เพื่อช่วยจำแนกและแยกได้ด้วยตาเปล่าได้ง่ายขึ้น มีการกำหนดสีเพื่อบ่งบอกความแข็งตามระดับ คือ ยางสีอ่อนจะมีค่าความแข็งน้อยกว่ายางสีเข้ม

การเลือกความแข็งของยางปาดสีในงานพิมพ์สกรีน

ในการเลือกใช้ยางปาดสีเพื่อให้เหมาะกับงานพิมพ์ ต้องพิจารณาเลือกความแข็งจากปัจจัยต่อไปนี้

ความละเอียดของผ้าสกรีน

และวัตถุที่ต้องการพิมพ์ เป็นปัจจัยแรกสุด ที่จะกำหนดความแข็งของยางปาดสี ที่จะนำมาใช้งาน ถ้าผ้าสกรีนมีความละเอียดสูง ควรเลือกยางปาดที่มีระดับความแข็งอยู่ระหว่าง 80A ถึง 90A ซึ่งเป็นยางปาดที่มีความแข็งมากที่สุด โดยความแข็งระดับที่ เหมาะสำหรับสีพิมพ์สูตรน้ำมัน สูตรพลาสติซอล และสูตรซิลิโคน ส่วนผ้าสกรีนที่มีความละเอียดไม่มาก ควรเลือกใช้ยางปาดสีที่มีระดับความแข็งอยู่ระหว่าง 60A ถึง 70A ซึ่งเป็นยางปาดที่มีความแข็งต่ำ โดยทั่วไป ความแข็งของยางปาดสีระดับนี้ ก็เพียงพอแล้วสำหรับสีพิมพ์ผ้าสูตรน้ำ

สีหรือหมึกที่ใช้ในงานพิมพ์

ต้องคำนึงในเรื่องของการไหลตัวของสี ซึ่งสีจะมีการไหลตัวได้ดีนั้นก็โดยการใช้ยางปาดสีที่มีความนิ่มหรือแข็งที่ไม่มากจนเกินไป และที่สำคัญไปกว่านั้น ความข้นเหลวและความหนืดของสี ก็มีส่วนในการกำหนดความแข็งของยางปาดสีเช่นเดียวกัน โดยทั่วไป หากสีที่มีความข้นและความหนืดสูง ยางปาดสีก็ควรมีความแข็งในระดับ 70A ถึง 80A ถ้าหากสีมีความข้นและความหนืดต่ำ เลือกใช้ยางปาดสีที่มีความแข็งระดับ 50A ถึง 60A ก็เพียงพอที่จะปาดสีให้ผ่านรูผ้าสกรีนได้

เครื่องพิมพ์

ยางปาดสีที่นิ่ม หรือมีระดับความแข็งอยู่ที่ 60A จะเหมาะกับการพิมพ์สกรีนพิมพ์ด้วยมือ หรือเครื่องพิมพ์ระบบกึ่งอัตโนมัติ เนื่องจากมีความเร็วต่ำ และใช้แรงกดไม่สูง ในขณะที่การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ จะพิมพ์ด้วยความเร็วสูงกว่าปกติ จึงอาจเกิดแรงเสียดทานสูงในระหว่างการพิมพ์ จึงควรใช้ยางปาดที่มีความแข็งสูง จะสามารถทนต่อแรงเสียดทานได้ดีกว่า เพราะความแข็งของยางปาดสีจะมีอิทธิพลต่อปริมาณของสีพิมพ์ที่พิมพ์ลงบนผ้าสกรีน ในขณะที่ยางปาดที่นิ่ม จะทำให้การปาดสีพิมพ์ลงบนผ้าสกรีนได้ระดับสีที่หนากว่ายางปาดที่แข็ง ดังนั้นลายพิมพ์ที่ต้องการสีลงน้อยๆ ควรเลือกใช้ยางปาดสีที่แข็ง ส่วนลายพิมพ์ที่ต้องการให้สีลงมาก ควรเลือกใช้ยางปาดที่นิ่มๆ

ขนาด ความหนา ของยางปาดสี

ความหนาของเนื้อยางที่ใช้ในงานพิมพ์ โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ขนาด คือ 7 มิลลิเมตร และ 9 มิลลิเมตร ถ้าหากเป็นงานพิมพ์สูตรน้ำ จะใช้ความหนาของยางที่ขนาด 7 มิลลิเมตร สามารถใช้ขนาดของเนื้อยางที่บางและนิ่มได้ก็เพราะสีสูตรน้ำเป็นสีที่มีเนื้อไม่ข้น มีความหนืดน้อย หากเป็นงานพิมพ์สูตรพลาสติซอลและซิลิโคน จะใช้ความหนาของยางที่ขนาด 9 มิลลิเมตร เพราะสีพลาสติซอลและสีซิลิโคน มีความหนืดและเนื้อเข้มข้นกว่าสีสูตรน้ำ

เครื่องพิมพ์สกรีน และอุปกรณ์การสกรีน

จำหน่าย ยางปาดสี และอุปกรณ์สำหรับงานพิมพ์สกรีน ครบวงจร

สินค้ารับประกันคุณภาพ ใส่ใจในงานพิมพ์ เราจึงผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ครบวงจร จบในที่เดียว โดยเน้นตามความต้องการและการใช้งานเป็นหลัก ต้องการสั่งซื้อ ยางปาดสี Squeegee สำหรับงานพิมพ์สกรีน หรือ อุปกรณ์สำหรับงานพิมพ์ เลือกไว้วางใจ สถาพร แพด พริ้น ให้เราบริการคุณในระดับมาตรฐาน และดีที่สุด รับประกันความพึงพอใจให้คุณได้ อย่างแน่นอน

โทรเลย.. 081-620-5309 , 082-456-9762

SOCIALICON
Facebook
Facebook
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON