Notifications
Clear all

กระทรวงเกษตรฯ รวมกับจังหวัดเพชรบุรี ผุดโครงการแก้ไขปัญหาลิงแสม

1 Posts
1 Users
0 Likes
99 Views
หจก. สถาพร แพด พริ้น
Posts: 106
(@admin)
Reputable Member
Joined: 4 years ago

กระทรวงเกษตรฯ ผนึก จ.เพชรบุรีเดินหน้า โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสม พระนครคีรี เป็นตัวอย่างต้นแบบ โดย อลงกรณ์ นำทีมกรมปศุสัตว์สำรวจเขาวัง แล้วก็เกาะลิงแก่งกระจาน พร้อมดึงมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าร่วมทีม หวังฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเพชรบุรีโดยเร็ว

รายงานข่าวจาก กระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์ เปิดเผยในวันนี้ว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบวกกับสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม "โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรบุรี"

โดยประชุมหารือร่วมกับ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ นายธีระวุฒิ สุวัฒน์เชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ประกอบกับสัตว์แพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและก็สหกรณ์ จว. นายกรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์จังหวัด Mr.Edwin Wiek ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า บวกกับหน่วยงานที่เกี่ยวโยง

ทั้งนี้ ผู้แทนกรมปศุสัตว์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ เร่งแก้ไขปัญหาประชากรลิงแสม ที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในชุมชนเมือง ของหลาย จว. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงและก็โรคอื่น ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

จ.เพชรบุรีซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องภายใต้เพชรบุรีโมเดล จึงได้จัดทำโครงการทั้งแผนงานร่วมกับงบประมาณเสร็จแล้ว รวมทั้งเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จว.เพชรบุรี

กระทรวงเกษตรฯ กับ จว.เพชรบุรี ร่วมไขปัญหาลิงแสมพระนครคีรี

โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหมายรวมไปถึงสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า รวมทั้งพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี เป็นรองประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี หน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าประกอบกับพันธุ์พืช หน่วยราชการในจังหวัดเพชรบุรี องค์กรภาคประชาชนแล้วก็องค์กรภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าประกอบไปด้วยพันธุ์พืช รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี เป็นกรรมการหมายรวมไปถึงเลขานุการ บูรณาการ ทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด

นายอลงกรณ์ได้กล่าวขอบคุณ ทุกฝ่ายที่สนับสนุน ประกอบไปด้วยให้ความร่วมมือในโครงการนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโรคต่าง ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน ยังช่วยฟื้นฟูธุรกิจการค้า บวกกับพระนครคีรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จ.เพชรบุรี ที่ซบเซามาหลายปี รวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงชุมชนดีขึ้น มีรายได้แล้วก็อาชีพเพิ่มขึ้น

จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจลิงแสม ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เขาวัง รวมไปถึงร้านค้า ตลอดจนบ้านเรือนชุมชนและวัด และก็เดินทางไปขึ้นเรือกรมประมงสำรวจเกาะลิง ซึ่งอยู่ในเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของลิงแสม โดยมีรองนายกอบต.แก่งกระจาน ร่วมสำรวจพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม สำหรับการจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ลิงแสมเพื่อการเรียนรู้ กรณีมีความจำเป็นต้องย้ายลิงแสม จากเขาวัง ออกจากพื้นที่เดิม

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ร่วมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือประกอบกับอนุรักษ์สัตว์ป่า ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation) ที่ อ.ท่ายาง รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ ร่วมด้วยสวัสดิภาพสัตว์ ประสบการณ์การย้ายลิงออกจากพื้นที่ เทคนิคการทำหมันลิง ซึ่งในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ของมูลนิธิ มีโรงพยาบาลสัตว์ พื้นที่พักฟื้น รวมไปถึงพักพิงสัตว์ต่าง ๆ กว่า 800 ตัว รวมทั้งลิงกว่า 300 ตัว โดยมีเจ้าหน้าที่หมายรวมไปถึงอาสาสมัครเกือบ 100 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการต่อไป

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : การแก้ไขปัญหาลิงแสม และอย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ จากเรา ที่เดียว

เครื่องสกรีน เครื่องแพด นำเข้า กับเรา กระดานข่าว เครื่องแพดสกรีน

แนะนำสินค้าขายดี

อุปกรณ์การพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์แพด

Ink Pad หมึกพิมพ์แพด

หมึกพิมพ์ สีสกรีน และส่วนผสม

หมึกสกรีน SNG สำหรับงานสกรีนบน โลหะ กระจก

เครื่องพิมพ์ระบบถ่ายโอนความร้อน Hot Stamping Machine

เครื่องพิมพ์ Hot Stamping ถ่ายโอนความร้อน SPP-5B : plane bronzing&hot transfer printing machine

เครื่องอบสี แบบยูวี /แบบใช้ความร้อน / เครื่องอบ / และอื่นๆ

ตู้อบแก้วกาแฟ ขนาด 3 เมตร เครื่องอบแก้ว

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

SPP-M1/2H : One Color 2 Heads Pad Printing เครื่องแพด 2 หัว

Accessories / อุปกรณ์การพิมพ์

กรอบบล็อคสกรีนอลูมิเนียม Aluminium Frame

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-P4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor