Notifications
Clear all

ยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

1 Posts
1 Users
0 Likes
87 Views
หจก. สถาพร แพด พริ้น
Posts: 119
(@admin)
Reputable Member
Joined: 5 years ago

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อดึง อัตลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ผลิตสินค้าชุมชนของที่ระลึก เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำความมั่นคงสู่ชุมชนระดับฐานรากของประเทศ

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการและการแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและหมู่บ้านชุมชนสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีและภูมิปัญญาตนเอง ของชุมชนท้องถิ่น โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีแผนที่จะสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากของประเทศต่อไป

สทบ. จึงจัดโครงการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน และพัฒนาของฝากของที่ระลึก ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานไทยในแหล่งชุมชนกองทุนฯ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง คาดว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวจะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวในชุมชน แบบกลุ่มเล็ก ๆ หรือภายในครอบครัวจะเป็นที่นิยมมากขึ้น

เราจึงต้องเตรียมความพร้อมของชุมชน ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่คนในชุมชน ทั้งด้านความพร้อมการต้อนรับนักท่องเที่ยว และที่ขาดไม่ได้คือของฝากของที่ระลึกต่างๆ ทางกองทุนฯ จึงสร้างโอกาสในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงต่อไป

ขณะเดียวกัน สทบ.ได้จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ความรู้กับกองทุนฯ เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน และพัฒนาของฝากของที่ระลึก ในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นสินค้าที่ระลึกโดยดึงเอาอัตลักษณ์ของชุมชนที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ สร้างความเป็นไปได้ทางการตลาด ขยายกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มขึ้นให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่นคงไปสู่ชุมชนในระดับฐานรากอย่างทั่วถึงต่อไป หากสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.villagefund.or.th

สนใจเปิดธุรกิจ สกรีนลายลงบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ สร้างรายได้เกี่ยวกับงานสกรีน ปรึกษาเรา สถาพร แพด พริ้น ผู้นำเข้าและจำหน่าย เครื่องสกรีน เครื่องแพด สำหรับสกรีนลงบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสราวุธ

Tel : 081-620-5309
ID line : wut25492559
http://line.me/ti/p/~wut25492559

#เครื่องสกรีนแก้ว #เครื่องระเบิดผิวชิ้นงาน #เครื่องพิมพ์แพด #อุปกรณ์การสกรีน #อะไหล่สกรีน #พิมพ์โลโก้ #พิมพ์กล่อง #ลำลูกกา #ปทุมธานี.

แนะนำสินค้าขายดี

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-S4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

อุปกรณ์การพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์แพด

น้ำยาเช็ดชิ้นงาน

เครื่องพิมพ์ระบบสกรีน Screen Printing Machine

เครื่องสกรีนบรรจุภัณฑ์ แบบตั้งโต๊ะ SPP-4060D

เครื่องพิมพ์ระบบถ่ายโอนความร้อน Hot Stamping Machine

เครื่องพิมพ์ Hot Stamping รุ่น SPP-6A : Circular hot transfer printing machine

เครื่องอบหมึกพิมพ์ / เครื่องระเบิดผิว

เครื่องอบหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

เครื่องพิมพ์แพด 1 สี รุ่น SPP-MINI 1 Color

อุปกรณ์การพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์แพด

แผ่นเพลทบาง Thin Steel Plate อุปกรณ์การพิมพ์

อุปกรณ์ การพิมพ์ สำหรับเครื่อง สกรีน

บล็อคสกรีน กรอบฉาก 1 ด้าน

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

เครื่องแพด 2 สี SPP-P2/S : Two Colors Pad Printer with Shuttle