Notifications
Clear all

รัฐประกาศวันหยุดสงกรานต์เพิ่มอีก 1 วัน รวม 5 วัน 12-16 เม.ย.67

1 Posts
1 Users
0 Likes
74 Views
หจก. สถาพร แพด พริ้น
Posts: 119
(@admin)
Reputable Member
Joined: 5 years ago

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ว่า ครม.กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีก 1 วัน รวมเป็น 5 วัน

ตั้งแต่ 12-16 เมษายน ซึ่งถือว่าเป็นการให้เวลากว่า 2 เดือนแล้ว ในการวางแผนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้ยังสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพราะเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และหัวหิน เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวสูงอยู่แล้ว และได้รับผลประโยชน์สูง การเพิ่มวันหยุดอีก 1 วัน รวมเป็น 5 วันนั้น

อยากให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ไปค้นหาว่า ยังมีเมืองรองที่ไหนดีๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ

ส่วนจะประชุมเพื่อรับมือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ได้พูดคุยไปหลายเรื่อง ซึ่งวันหยุดที่เพิ่มขึ้นก็ต้องนำมาหารือด้วย อาทิ การท่องเที่ยวภายในประเทศ การจราจร ความปลอดภัย

รายงานข่าวแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้

1.กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2567

2.ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว (ตามข้อ 1) ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

3.ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไปทั้งนี้ ทำให้ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2567 มีจำนวนวันหยุดรวมทั้งสิ้น 21 วัน

แนะนำสินค้าขายดี

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-S4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

อุปกรณ์การพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์แพด

น้ำยาเช็ดชิ้นงาน

เครื่องพิมพ์ระบบสกรีน Screen Printing Machine

เครื่องสกรีนบรรจุภัณฑ์ แบบตั้งโต๊ะ SPP-4060D

เครื่องพิมพ์ระบบถ่ายโอนความร้อน Hot Stamping Machine

เครื่องพิมพ์ Hot Stamping รุ่น SPP-6A : Circular hot transfer printing machine

เครื่องอบหมึกพิมพ์ / เครื่องระเบิดผิว

เครื่องอบหมึกพิมพ์เชื้อน้ำมัน

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

เครื่องพิมพ์แพด 1 สี รุ่น SPP-MINI 1 Color

อุปกรณ์การพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์แพด

แผ่นเพลทบาง Thin Steel Plate อุปกรณ์การพิมพ์

อุปกรณ์ การพิมพ์ สำหรับเครื่อง สกรีน

บล็อคสกรีน กรอบฉาก 1 ด้าน

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

เครื่องแพด 2 สี SPP-P2/S : Two Colors Pad Printer with Shuttle