Notifications
Clear all

เปิดรับสมัครช่างเกษตร เรียนฟรีทั่วประเทศ

1 Posts
1 Users
0 Reactions
831 Views
หจก. สถาพร แพด พริ้น
Posts: 121
(@admin)
Reputable Member
Joined: 5 years ago

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกกล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรกว่า 3 พันราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถเลือกสมัครเข้าเรียนได้ทั้ง 3 หลักสูตร เท่ากับ หลักสูตรช่างพื้นฐาน หลักสูตรช่างเน้นหนัก ประกอบไปด้วยหลักสูตรช่างแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตร จว.ใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้-เดือนมีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร สำหรับรายละเอียด ร่วมกับระยะเวลาการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตรพื้นฐาน เหมาะกับเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าอบรม หรือไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการซ่อมเครื่องยนต์ เปิดอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2565-เมษายน 2566 ในหลักสูตรประกอบด้วย

 1. การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร ประกอบไปด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
 2. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนประกอบกับหลังการใช้งาน
 3. การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง
 4. การจำแนก ร่วมด้วยเลือกใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพ

เปิดรับสมัครช่างเกษตร เรียนฟรีทั่วประเทศ

หลักสูตรเน้นหนัก เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน หรือหลักสูตรช่างท้องถิ่นระดับ 1 หรือ ช่างท้องถิ่นระดับ 2 ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการต่อยอดความรู้ เพิ่มทักษาะความเป็นช่าง โดยจะเปิดอบรมระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 หลักสูตรที่ใช้การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรประกอบด้วย

 1. หลักการทำงานของเครื่องยนต์เกษตร ร่วมกับเครื่องจักรกลการเกษตร
 2. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรอย่างถูกต้อง
 3. วิธีการถอด-ประกอบเครื่องยนต์เกษตร ร่วมด้วยการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัย
 4. เทคโนโลยีเครื่องยนต์เกษตร
 5. หลักการทำงานประกอบไปด้วยส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เกษตร
 6. การตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบกับทดสอบการทำงานของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เกษตร
 7. การวิเคราะห์รวมไปถึงแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการทำงานของเครื่องยนต์ร่วมด้วยชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกษตร

สำหรับหลักสูตรใหม่ในปีนี้จะเป็นดังเช่น หลักสูตรแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีรถแทรกเตอร์ โดยจำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเน้นหนัก หรือช่างท้องถิ่นระดับ 3 ของกรมส่งเสริมการเกษตรมาแล้ว จะเปิดอบรมระหว่างเดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม 2566 หลักสูตรที่ใช้การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรประกอบด้วย

 1. ระบบการทำงานต่างๆ ของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
 2. การใช้ประกอบไปด้วยบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรอย่างถูกต้อง
 3. เทคโนโลยีรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
 4. การวิเคราะห์ร่วมกับแก้ไขปัญหาการผิดปกติของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรเบื้องต้น

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้าง “ช่างเกษตรท้องถิ่น” ให้มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยทั้ง 3 หลักสูตรจะมีรายละเอียดในการคัดเลือกร่วมกับการเรียนรู้เน้นหนักแตกต่างกัน

ซึ่งกรมมองว่า หากเกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เกษตรในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จะทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับตัวเกษตรกรเองได้ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง นอกจากนั้น เมื่อเกษตรกรมีความรู้และก็เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ร่วมกับเครื่องยนต์ทางการเกษตร ก็ยังสามารถประกอบอาชีพได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ในครอบครัวอีกด้วย

ที่มา : เดลินิวส์

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : ข่าวเกษตรวันนี้ และอย่าพลาดเรื่องราวใหม่ ๆ ของเรา ที่เดียว

เครื่องสกรีน เครื่องแพด นำเข้า กับเรา กระดานข่าว เครื่องแพดสกรีน

แนะนำสินค้าขายดี

เครื่องพิมพ์ระบบถ่ายโอนความร้อน Hot Stamping Machine

เครื่องพิมพ์ Hot Stamping รุ่น SPP-5BL : extended plane transfer printing machine

เครื่องอบหมึกพิมพ์ / เครื่องระเบิดผิว

เครื่องระเบิดผิวชิ้นงาน ก่อนการพิมพ์สกรีน

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

SPP-HP1 : Horizontal ink Scraping Pad Printing

อุปกรณ์การพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์แพด

Thick Steel Plate : แผ่นเพลทหนา

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-S4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

อุปกรณ์การพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์แพด

น้ำยาเช็ดชิ้นงาน

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

เครื่องพิมพ์แพด 1 สี รุ่น SPP-MINI 1 Color