แคตตาลิสต์ SNG-073 น้ำยาเพิ่มการยึดเกาะของสีหมึก

แคตตาลิสต์ SNG-073 น้ำยาเพิ่มการยึดเกาะของสีหมึก สำหรับงานพิมพ์โลหะ กระจก เลือกใช้ แคตตาลิสต์ SNG073 น้ำยาผสมหมึกพิมพ์ เพิ่มการยึดเกาะของสีหมึก ใช้เป็นส่วนผสมของหมึกพิมพ์รหัส SNG ทำให้การยึดเกาะติดแน่นมากยิ่งขึ้น เหมาะกับงานพิมพ์โลหะ กระจก โดยใช้อัตราส่วน หมึกพิมพ์ SNG : SNG073 = 5 : 1 โดยน้ำหนัก ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 6 ชม.