บล็อคอลูมิเนียมฉาก 1 ด้าน

กรอบและบล็อกสกรีนอลูมิเนียม 1 ด้าน หรือ บล็อคฉาก อุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สกรีนคุณภาพ ทำจากอลูมิเนียมหนา 1 นิ้ว มีฉาก 1 ด้าน น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับเป็นบล็อกสกรีนชิ้นงานที่มีพื้นผิวที่ไม่เสมอกัน 1 ด้าน เช่น ทำเป็นบล็อกสกรีนแก้วกาแฟ สามารถกำหนดระยะ Artwork ห่างจากขอบฉากได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการตั้งเครื่องสกรีน