เครื่องพิมพ์ระบบแพด Pad Printing Machine มีลักษณะการทำงานแบบ Pad Printing จะพิมพ์ลวดลายต่างๆ จากแม่พิมพ์ลงสู่ชิ้นงานด้วยหมึกพิมพ์ โดยการกดซิลิโคนลงบนแม่พิมพ์แข็ง เพื่อนำหมึกจากแม่พิมพ์พื้นลึก แล้วไปกดพิมพ์ลงบนผิววัสดุที่ต้องการอีกต่อหนึ่ง

สนใจโทรเลย.. 081-620-5309 , 082-456-9762

อุปกรณ์การพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์แพด

อะไหล่ สำหรับเครื่องพิมพ์แพด

6 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 6 สี

SPP-M6/C : Six Colors Pad Printer with Conveyor

6 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 6 สี

เครื่องพิมพ์แพด SPP-L6/C : Six Colors Pad Printer with Conveyor

6 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 6 สี

SPP-L6/S : Six Colors Pad Printer with Shuttle

6 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 6 สี

SPP-M6/S : Six Colors Pad Printer with Shuttle

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-L4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-L4/S : Four Colors Pad Printer with Shuttle

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-M4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-M4/S : Four Colors Pad Printer with Shuttle

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-S4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-S4/S : Four Colors Pad Printer with Shuttle

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-P4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

SPP-M2/C : Two Colors Pad Printer with Conveyor

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

SPP-S2/C : Two Colors Pad Printer with Conveyor

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

SPP-S2/S : Two Colors Pad Printer with Shuttle

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

SPP-P2/C : Two Colors Pad Printer with Conveyor

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

SPP-MINI2S/B : Two Color Pad Printer

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

เครื่องแพด 2 สี SPP-P2/S : Two Colors Pad Printer with Shuttle

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

SPP-HP1 : Horizontal ink Scraping Pad Printing

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

เครื่องแพด 1 สี รุ่น SPP-M1 ยอดนิยม

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

SPP-S1/2H : One Color 2 Heads Pad Printing

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

เครื่องแพดสกรีนสีเดียว รุ่น SPP-S1 One Color Pad Printing

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

เครื่องแพดแบบ 2 หัว รุ่น SPP-P1/2H One Color Two Heads Pad Printing

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

เครื่องพิมพ์แพด 1 สี รุ่น SPP-P1 One Color Pad Printing

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

เครื่องแพดพิมพ์ 1 สี รุ่น SPP-MINI/B 1 Color

1 Color / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 1 สี

เครื่องพิมพ์แพด 1 สี รุ่น SPP-MINI 1 Color