เครื่องพิมพ์แพด Pad Printing ชนิดมีฐานรองจับวัตถุวิ่งเป็นวง มีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน ฐานจับวัตถุมีหลายชิ้น ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยหัวพิมพ์ที่สามารถพิมพ์สีได้มากสุด 1 – 6 สีด้วยกัน ทำให้การทำงานลื่นไหล และได้งานจำนวนมาก ใช้เวลาไม่นาน

สนใจโทรเลย.. 081-620-5309 , 082-456-9762

6 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 6 สี

SPP-M6/C : Six Colors Pad Printer with Conveyor

6 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 6 สี

เครื่องพิมพ์แพด SPP-L6/C : Six Colors Pad Printer with Conveyor

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-L4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-M4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-S4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

4 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 4 สี

SPP-P4/C : Four Colors Pad Printer with Conveyor

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

SPP-M2/C : Two Colors Pad Printer with Conveyor

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

SPP-S2/C : Two Colors Pad Printer with Conveyor

2 Colors / เครื่องพิมพ์ระบบแพด 2 สี

SPP-P2/C : Two Colors Pad Printer with Conveyor