ตัวอย่างผลงาน การสกรีนบรรจุภัณฑ์

สกรีนลายลงแก้ว
สกรีนลายลงถังพลาสติกขนาดใหญ่

บนวัสดุที่เป็นแก้วและพลาสติก

สกรีนลายลงกล่องโฟม

สกรีนกล่องโฟม

สกรีนลายลงแก้วกาแฟ

สกรีนแก้วกาแฟทรง Capsule PP/PET

สกรีนทรงกลมลงวัสดุที่เป็นขวดแก้ว

สกรีนลายลงแก้วน้ำ

แก้วกาแฟ PP/PET

ขวดน้ำดื่ม พลาสติกและวัสดุต่างๆ

การสกรีนลายลงแก้วกระดาษ

สกรีนแก้ว บรรจุภัณฑ์ที่เป็นถ้วยกระดาษ และวัสดุอื่นๆ ได้หลากหลายชนิด

จำหน่ายเครื่องสกรีน เครื่องแพด สำหรับสกรีนแก้ว

สนใจ เครื่องสกรีนแก้วกาแฟ หรือ เครื่องสกรีน แบบอื่นๆ สอบถามหรือสั่งซื้อเข้ามาได้เลย

เครื่องพิมพ์ระบบสกรีน Screen Printing Machine

สกรีนแก้วพลาสติก แก้วกาแฟ ใช้เครื่องรุ่น SPP-400 A/T

เครื่องพิมพ์ระบบสกรีน Screen Printing Machine

SPP-100100F : Flat Screen Printing Machine เครื่องสกรีนบรรจุภัณฑ์